Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği


Ana sayfa » Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü, en az bir yıl süren evliliklerde, anlaşmalı boşanma dilekçesini yetkili mahkemeye sunarken eklemesi gereken protokoldür. Protokolde, velayet, mal paylaşımı vd. konular yer alır.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği;


BOŞANMA PROTOKOLÜ

1.TARAF :

2.TARAF :
                                
Bu protokol gereğince ;

  • Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.
  • ….. her türlü şahsi eşyası ( ziynet eşyası vs.) ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde ……’ın da her hangi bir eşya alacağı yoktur.
  • Taraflar müşterek çocuklarının velayetinin da kalmasını kabul etmişlerdir. Taraflar, ……  ile müşterek çocukları arasında

– Her ayın 2. ve 4. Cuma günü saat 15.00 ile Pazar günü saat 17.00 arasında,

– Her yıl Haziran ayının 1. Günü saat 09.00 ile Ağustos ayının 31. günü saat 17.00 arasında şahsi ilişki kurulması yönünde karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

  • Boşanma …. Türk Lirası / Amerikan doları tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Bu tazminat miktarı dışında her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.
  • Taraflar, müşterek çocukları olan bakımı ve eğitimi için her ay ….. Türk Lirası / Amerikan doları iştirak nafakası ödemesi konusunda anlaşmaya varmışlardır.
  • ….. kendisine ait İstanbul İli  kat 1, no:1’deki taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının yarısını (%50), boşanma sonucunda bırakacaktır. Taraflar arasında bu paylaşımla birlikte mal paylaşımı tüm yönleriyle gerçekleşmiş olup, tarafların diğer eşten mal rejiminin tasfiyesinden doğan katkı payı alacağı ve katılma alacağı talepleri bulunmamaktadır.
  • Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekâlet ücreti talep etmeyeceklerdir.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.