nafakanın kaldırılması

Nafakanın Kaldırılması Davası


Ana sayfa » Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafakanın Kaldırılması Davası açabilmek için öncelikle ortada ödenen bir nafaka olması ve bazı şartların olması gerekmektedir. Boşanmadan kaynaklı olarak ekonomik anlamda kayba uğrayacak eşin diğer eşe ödemesi yönünde mahkemece karar verilen nafaka için gerekli şartlar oluşmuşsa dava açılabilir.

Nafakanın Kaldırılması Sebepleri

Boşanma davasında taraflardan birinin talebi üzerine diğer eş nafaka ödeme yükümlülüğü altına girebilir. Nafakanın sona ermesini gerektiren sebeplerin varlığı yahut nafaka alacaklısı eşin yaşam koşullarında birtakım değişikliklerin meydana gelmesi halinde nafaka yükümlüsü eşin nafakanın kaldırılması ya da nafakanın azaltılmasına ilişkin dava açma hakkı bulunmaktadır.

Yoksulluk nafakası, boşanma sonucunda ekonomik olarak zorluğa düşecek tarafça talep edilebilmektedir. Eşlerden birinin ölümü ya da nafaka alacaklısının evlenmesi hallerinde nafaka yükümlüsünün bu yükümlülüğü kendiliğinden sona erecektir. Yoksulluk nafakası alacaklısı eşin nafaka alacağı hakkını kazanma sebebi olan ekonomik zorluktan kurtulması durumunda, nafaka yükümlüsü eş tarafından nafakanın kaldırılması talep edilebilecektir. Yine nafaka alacaklısı eşin evli olmaksızın fiilen başkasıyla birlikte yaşaması durumu da nafakanın kaldırılması sebebini oluşturacaktır.

İştirak nafakası, velayet hakkı kendisinde bulunmayan eşin ergin olmayan veya tahsili devam etmekte olan çocuğa ödediği bedeldir. Velayet hakkının tarafının, nafaka borcunun devam ettiği süreçte değiştirilmesi neticesinde nafaka borcu kendiliğinden sona erecektir. Yine çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ya da kazai rüşt ile ergin kılınması hallerinde nafakanın kaldırılması talepli dava açılabilmektedir. Bunun yanında eğitimine devam etmekte olan çocuğa ödenen iştirak nafakasının kaldırılması, eğitimin sona ermesi halinde talep edilebilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Hükmedilen Nafakanın Kaldırılması

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmaya hükmedilebilmesi, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmalarına bağlıdır. Taraflar, boşanmanın mali sonuçları olan nafaka, tazminat gibi sonuçlarda anlaşma sağlamak durumundadırlar. Hakim anlaşmalı boşanma sonucunda nafakaya tarafların talepleri doğrultusunda karar verecektir. Fakat hayatın olağan akışı gereği tarafların yaşam koşulları değişebilecektir.

Anlaşmalı boşanma neticesinde hükmedilen nafaka alacaklarında da nafakanın kaldırılmasını gerektirecek sebepler doğabilir. Bu sebeplerin doğması halinde, nafaka yükümlüsünün nafaka borcunun devam etmesi hakkaniyete uygun olmayacaktır. Bu takdirde de Yargıtay kararlarıyla da sabit olmak üzere nafaka yükümlüsünün, nafakanın kaldırılmasını veya indirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Nafakanın Kaldırılması Davasında Süre

Nafakanın kaldırılması talepli dava hakkında herhangi bir süre öngörülmemiştir. Kaldırılma sebebinin doğmasından ve nafaka yükümlüsünün bu sebebi öğrenmesinden itibaren her zaman açılabilmektedir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Nerede Açılabilir?

Nafakanın kaldırılması davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla nafakanın kaldırılması davasını görecektir. Nafakanın kaldırılması davasında yetkili mahkeme ise, nafaka alacaklısı olan eski eşin veya nafaka alacaklısı olan çocuğun yerleşim yeri mahkemesidir.