Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası


Ana sayfa » Tedbir Nafakası

Nafaka, boşanma davası esnasında ve boşanma davasının kesinleşmesinden sonra taraflardan birinin ekonomik olarak zora düşecek olması ihtimali nedeniyle yapılan aylık ödemelerdir. Çekişmeli boşanma davalarında nafaka miktarını Mahkeme belirlerken, anlaşmalı boşanma davalarında ise taraflar nafaka miktarını kendileri belirlemektedir.

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken dava kesinleşinceye kadar ödenecek olan nafaka türüdür. Yargılama süresince iştirak nafakasının da yoksulluk nafakasının da tedbir nafakası olarak ödenmesine karar verilecektir. Dava sonucunda tedbir nafakasının devam etmemesine karar verilebilecektir.

Tedbir Nafakası Şartları

Mahkeme yargılamanın başlangıcında tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin araştırma yapar. Bu araştırma genellikle kolluk marifetiyle gerçekleştirilir. Yapılan araştırmada tarafların çalışıp çalışmadıkları, çalışıyor iseler aldıkları ücret ve yan haklar, varsa üzerlerine kayıtlı taşınmazlar ve bunların kira getirileri gibi bilgiler araştırılır.

Araştırma sonucu sosyal inceleme raporuna derç edilir ve rapor neticesinde Mahkeme tedbiren ödenecek nafakaya hükmeder. Yargılama devam ederken değişen ekonomik koşullar nedeniyle nafaka alacaklısı ödenen nafaka miktarının artırılmasını talep edebilir.

Birikmiş Tedbir Nafakası

Tedbir nafakasının ödenmemesi halinde bu alacak icra takibine konu edilebilir. Ancak bu icra takibinin ilamsız icra takibi niteliğinde olması gerekir zira tedbir nafakasına ilişkin karar Mahkemece oluşturulan bir ara karar niteliğindedir ve ara kararlar ilam değildir.

Bu nedenle ilamlı icra takibi açılması halinde takibin iptalini talep etmek mümkündür. İlamsız icra takibi açılması halinde de icra takibine 7 günlük süre içerisinde yapılacak olan itiraz takibi durdurur. Bu durumda itirazın iptali davası açılması lazım gelir.

Sık Sorulan Sorular

Tedbir nafakası nasıl hesaplanır?


Tedbir nafakasının ne kadar olacağının hesaplanmasında bir formül bulunmamaktadır. Her olay özelinde hakim ekonomik durum araştırması sonucuna göre karar verecektir. Nafaka borçlusunun malvarlığının bulunup bulunmadığı, gelir durumu gibi bilgiler nafaka miktarının belirlenmesinde aktif rol oynar.

Tedbir nafakası ne zaman başlar?


Tedbir nafakası boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle ödenir. Hakim, sosyal ve ekonomik durum araştırması sonucu gelene kadar tedbir nafakasına ilişkin bir karar vermeyebilir. Bu durumda genelde ilk celseye kadar tedbir nafakasına hükmedilmeyebilir.

Ancak karar tarihi ileri bir tarih olsa bile tedbir nafakasının başlayacağı tarih boşanma davasının açıldığı tarih olacaktır. Bu durumda karar tarihine kadar geçen süre için tedbir nafakası toplu olarak ödenecektir.