anlaşmalı boşanma evraklar
Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için ön koşul evlilik birliğinin en az 1 yıldır sürüyor olmasıdır. En az 1 yıl sürmüş olan evlilikte, tarafların evlilik birliğini artık sürdüremedikleri kanaatinde olmaları durumunda anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler. Anlaşmalı boşanmada tarafların boşanma ve nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi boşanmanın sonuçları konusunda anlaşma sağlamaları gerekmektedir. Tarafların anlaştıkları hususları ve
boşanma hakim
Türk hukukunda iki tür boşanma davası bulunmaktadır: çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evlilik birliğinin en az 1 yıldır devam ediyor olması ve tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin anlaşma sağlamış olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanmanın sonuçlarına ilişkin anlaşma sağladıklarına dair her türlü sonuca değinilmiş olan “anlaşmalı
boşanma altınlar
Kültürümüzde düğünlerde yeni evlenen çiftlere eş, dost ve akrabalar tarafından ihtiyaçlarını gidermek adına birtakım ziynet eşyalar, altın ve para hediye edilmektedir. Boşanma süreçlerinde ve hatta henüz yeni evlenilmişken bile aileler ve eşler arasında takılan takıların kime ait olduğu büyük soru işaretleri yaratmaktadır. Genel kanı olarak da erkeğe takılanların erkeğe, kadına takılanların kadına ait olduğu düşünülmektedir.
boşanma kadın hakları
Türk Hukukunda iki tür boşanma davası bulunmaktadır. Bunlardan biri çekişmeli boşanmadır. Çekişmeli boşanmada taraflar boşanma yahut boşanmanın doğuracağı sonuçlardan biri veya birkaçı konusunda anlaşma sağlayamaması durumunda açılan dava türüdür. Bir diğeri anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesinin ön koşulu tarafların evlilik birliğinin en az 1 yıldır devam ediyor olmasıdır. 1 yıl ve daha uzun
TOP