aldatma
Türk Medeni Kanunu’nda evlilik birliğinin mahkeme kararı yoluyla sona erdirilmesine boşanma denmektedir. Boşanma sebepleri kanunda tek tek düzenlenmiş olup taraflar bu sebeplerden birini ileri sürerek sebebin varlığını ispatladığı takdirde boşanmaya hükmedilebilmektedir. Özel ve mutlak boşanma sebeplerinden biri de “zina”dır. Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi birtakım koşullara bağlanmış olup bu koşulların varlığı halinde mahkemece ayrıca ortak
Boşanma Davası
Türk hukukunda iki tür boşanma davası mevcut olup bunlardan biri anlaşmalı boşanma, diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Boşanma davaları açılırken en başta dikkat edilmesi gereken husus hangi tür boşanma davası açılacağının tespit edilmesidir. Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma davaları 1 yıl ve daha fazla sürmüş olan evliliklerde eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı diğer hususlarda anlaşma
boşanma davası
Boşanma, eşler arasında kurulu olan evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesidir. Boşanma kararı ile eşler arasındaki hukuki statünün sona ermesinin yanı sıra boşanmaya bağlı birtakım hak ve alacakların da karar bağlanması gerekecektir. Velayet, mal paylaşımı, maddi manevi tazminat talepleri, nafaka talepleri gibi durumlara ilişkin de hüküm kurulması gerekmektedir. Ayrıca boşanma neticesinde eşlerin birbirlerine olan

Ayrılık Davası

ayrılık davası
Medeni Kanun hükümlerince boşanma davası açmaya hakkı olan eşlerden her biri dileği doğrultusunda boşanma davası yahut ayrılık davası açabilmektedir. Ayrılık kararı, taraflarca boşanma sebebinin varlığının ispatlanmış olmasına rağmen mahkemede, eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulabileceği kanaatinin oluşması durumunda verilebilmektedir. Eşlerden biri boşanma davası açmışsa mahkemede oluşacak kanaate göre boşanmaya ya da ayrılığa hükmedilebilecektir. Ancak yalnızca
TOP