İş Hukuku Danışmanlığı

Günümüzün en önemli davalarından biri de iş hukuku davalarıdır. Bu alanda çoğu işçi kanunun kendilerine verdiği hakları bilememektedir. İşten haksız yere çıkarılma, görev değişikliği ve benzeri sebeplerle bu haklar sorgulanmakta ve araştırılmaktadır. Alanında uzman kadromuz ile birlikte, bireysel ve kurumsal müvekkillerimizin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmeti vermekte ve ayrıca mevzuattan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

İlgili Alan: İş Hukuku Avukatı

 • İş ve Hizmet Sözleşmesi hazırlanması
 • İş yeri devri, işveren değişikliği alanında hukuki hizmetler
 • İş hukuku uyuşmazlıklarında dava ve icra takibi
 • İş yeri devri
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık hizmetleri
 • İş kazalarında işçi/işveren vekilliği
 • İş sözleşmesinin feshi davaları
 • İşçi/işveren vekilliği
 • Sigorta hizmet tespit davaları
 • İş sözleşmesinin haklı/ haksız feshi ve geçerli/ geçersiz fesih alanlarında hukuki danışmanlık
 • İşe iade davaları
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işçilik alacakları konulu davalar
 • Haksız rekabet ve gizlilik sözleşmeleri

İşverenlerin sıklıkla şikayet ettikleri ancak önlem almayı sürekli erteledikleri temel sorunları, işçiler ne yaparsa yapsın işverenlerin iş davalarını kaybetmeleri ve buna bağlı olarak yüksek miktarda ödeme yapmak zorunda kalmalarıdır. Oysa işverenlerin en önemli eksikliklerinden biri “İşveren Avukatlığı” konusunda uzman avukatlar ile çalışmamalarıdır.

İş hukukunun kendine özgü dinamikleri vardır. Yıllarca Kanun değişiklikleri, doktrin ve Yargıtay içtihatları ile şekillenen bu spesifik alan, ayrı bir uzmanlaşmayı, tecrübeyi de gerektirmektedir. Kanımızca iş hukukunda uzman arabulucu olduğu gibi, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde olduğu üzere iş hukuku uzman avukatı unvanı da zamanla yasal zeminde ortaya çıkacaktır.

İşveren avukatlığı alanında uzun yıllara dayanan ve iş hukukunda yıllardır çalışma içerisindeyiz. Bu bağlamda çalıştığımız onlarca şirketin düzenli aylık danışmanlık ve avukatlıklarını yapmakta, onlara süreçte karşılaştıkları sorunlarda yol göstermekteyiz.

İşverenler, ne yazık ki çalışma ilişkisi devam ederken çeşitli nedenlerle gerekli yazılı belgeleri toplamamaktadırlar. Zaten ayrı bir uzmanlık gerektiren İş hukuku alanında hangi belgeleri toplamaları gerektiğini dahi tam olarak bilememektedirler. Bu nedenle genellikle mali müşavirlerinden bilgi almaya çalışsalar da, Mahkeme süreçlerini mali müşavirler değil, avukatlar takip ettiklerinden topladıklarını sandıkları belgelerde de birçok açıkları ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda; işverenler birkaç lira tasarruf etmek isterlerken, yüzbinlerce liraya varan hiç öngörmedikleri tazminatlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Örneğin işçilerin çalıştıkları sürelere dikkat etmeyen, denkleştirme vs. gibi tedbirleri almayan, olaya ilişkin belirlenen yasal süreler içerisinde tutanakları tutmayan, savunmaları almayan, disiplin vs. cezaları mevzuata uygun vermeyen işverenler, olay olduğunda ya da dava açıldığından avukata gittiklerinde geçmişe yönelik hiçbir düzenli profesyonel kayıtları olmadığından kaybetmeye mahkum olmaktadırlar. Ancak hangi belgelerin hangi zamanda, nasıl tutulacağını bilebilmekte yıllara dayanan bilgi ve tecrübe işidir. Dolayısıyla iş hukukunda bu sonuçları önlemenin yollarından biri de, işveren avukatlığı alanında bilgi ve tecrübeli avukatlar ile çalışmalarıdır.

İşveren avukatlığı yaparken, müvekkil şirketlere işyeri sicil dosyasının nasıl tutulacağı, bordroların nasıl hazırlanacağı, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, disiplin suçlarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi ve dava açıldığında bunların bir araya getirilerek savunmaların yapılması gibi her aşamada sürekli iletişimde olacak şekilde başarılı ve kazançlı hizmetler sunmaktayız.

İş Hukuku Hizmetlerimiz

TOP