cekismeli bosanma avukatı

Çekişmeli Boşanma Davası


Ana sayfa » Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, evlilikte tarafların boşanma için gereken temel unsurları olan boşanma, velayet, tazminat ya da nafaka konusunda anlaşamaması sonucunda iddia talep ve savunmalar ile birlikte talep ve savunmalarını aile mahkemesi nezdinde dile getirdikleri bir boşanma türüne denmektedir.

Çekişmeli davalar, anlaşmalı boşanma ihtimaline göre daha uzun ve daha farklı bir süreç gerektirmektedir. Aynı zamanda tarafların iddialarını ispatlamaları çok önem arz etmektedir. Bu dava türünde Çekişmeli boşanma davası avukatı ‘’İspatlar’’ ile ön plana çıkmaktadır.

Çekişmeli Boşanma 

Çekişmeli davalar genellikle karşılıklı mutabakat ve eşlerin birbirleri ile anlaşamaması sonucu oluşur. Taraflardan biri diğerine boşanma davası açmasıyla süreç başlar. Bu tür boşanma davalarında, boşanma sebeplerinin rolü büyüktür. İddia edilen sebebin ispat edilmesi gerekmektedir.

İddiaların sunulması, tanıkların dinlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  Bu sebeple “çekişmeli boşanma ne zaman biter?” sorusunun cevabını net olarak söylemek mümkün olmaz. İddiaların ve ispatların gerçekleşmesi tanık dinlenmelerinin süresi, süreci uzatabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Kaç Yıl Sürer?

Söylediğimiz gibi bu süreç iddia ve ispatların oluşmasına göre uzayıp kısalmaktadır.  Davanın nerede açıldığına göre, boşanma sebebine göre, anlaşmazlıkların ne türde olduğuna göre süreç şekillenmektedir. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde kalabalık nüfus ve yoğunluktan dolayı dava süreçlerinin uzamasına neden olmaktadır. Fakat belirtmemiz gerekir ki, zinaya ait fotoğraflar, e-mail, şiddetli geçimsizlik gibi konularda çekişmeli boşanma süresi uzun sürmeyebilir.

Çekişmeli Boşanma Aşamaları

Boşanma davaları yazılı belgelerin mahkemeye iletilmesi ile başlamaktadır. Usul hükümlerinden dolayı bu sürecin bir takım aşamaları bulunmaktadır. Boşanma davası yargılama süreci açısından bu aşamalar sırasıyla;

 1. Dilekçelerin mahkemeye iletilmesi, dilekçe davalı tarafa tebliğ olur. Davalı istediği taktirde bu dilekçeye karşı cevap yazabilir.
 2. Ön inceleme duruşması gerçekleşmesi, yargılama için konu tespitinin yapıldığı ve yol haritasının oluşturulduğu bölümdür.
 3. Tahkikat duruşmaları, en önemli aşamadır. Dilekçelerin ve kanıtların değerlendirmesi yapılmaktadır. Taraflar ve tanıklar dinlenmektedir.
 4. Sözlü yargılama aşaması, ileri sürülen delilerin değerlendirilmesi ile gerçekleşir. Son sözlerin sorulduğu boşanma davasında karar verilmeden önceki aşamadır.
 5. Karar, geniş özeti okunmuş olan hüküm gerekçeleri ve hukuki ayrıntıların ilan edildiği kısımdır. Verilmiş olan hükmün, sözlü duruşma aşamasından yaklaşık bir at gibi bir müddet sonra gerekçeli ve ayrıntılı açıklanmasıdır.

Çekişmeli Boşanmada Kusur

Çekişmeli boşanma ilk duruşma gerçekleşmeden önce kusurlu ve kusursuz tarafların bilinmesi gerekmektedir. Boşanma davasında kusursuz olan tarafın mahkemeyi kazanma şansı yüksek ve tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Kusurlu sayılan haller;

 • Alkol ya da uyuşturucu kullanımı, madde tesiri altında eşin, diğer eşe ettiği hakaret,
 • Eşlerden birinin ya da ikisinin evlilik kurumuna sadakatsiz, güven sarsıcı ve uygun davranmaması,
 • Öldürme tehditlerinde bulunma ve şiddet yönelimli eylemler,
 • Eşlerden birinin diğerine, vücut bütünlüğü ruhsal yapısı bozucu davranışlarda bulunmak ya da bulunma tehlikesi yaşatmak,
 • Onu kırıcı davranışlarda bulunmak, eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi,
 • Evlilik birliğine aykırı davranışlar sergilenmesi boşanmada kusur olarak görülmektedir.

Bu durumlar aynı zamanda çekişmeli boşanma sebepleri olarak da sayılmaktadır.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma davalarında mal paylaşımı anlaşmalı ise çok sorun oluşmamaktadır. Genellikle anlaşmalı boşanmalarda yapılan protokolle mal paylaşımı belirlenir. Fakat çekişmeli davalarda, mal paylaşımı yapılabilmesi için Aile Mahkemeleri tarafından ayrıca bir dava açılması gerekmektedir. Eğer iki taraf da bir anlaşmaya varamamışlarsa, 01.01.2002 tarihinde belirlenen yasal mallara katılma rejimine göre benimsenmiştir. Bu durumda malla kişisel mal ve edinilmiş mal olmak üzere hesaplanır ve bilirkişiler tarafından hesaplanan mallarda mal paylaşımı yapılır.

Çekişmeli boşanma davası için edinilmiş mallar;

 • Çalışma karşılığı olarak edinimler,
 • SGK primleri,
 • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, kişisel mal gelirleri edinilmiş mallar olarak kanun önünde görülmektedir.

Kişisel mallar ise;

 • Eşlerden biri için sadece kendi kullanımına dayalı olan eşya,
 • Mal rejimi başlangıcında eşlerden birisine ait bulunan ya da bir eşin sonradan miras ile kazandığı mal varlığı,
 • Herhangi bir şekilde karşılıksız olarak kazanılmış mal varlığı, kişisel mallar yerine geçmektedir.

Çekişmeli boşanma mal paylaşımı için bu durumlar göz önüne alınarak hâkimin belirlediği paylaşımlar ve kanunlar çerçevesinde yasal haklar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Kişisel mal ve edinilmiş mal paylaşımı oluşmaktadır.

Çekişmeli Boşanmada Ziynet Eşyaları (Düğün Takıları)

Ziynet eşyaları HGK-K.2020/2040 olan sın içtihada göre düğün takıları ya da ziynet eşyalarına ilişkin kurallar şu şekilde belirtilmektedir;

 1. Kadına takılan ziynet eşyaları; Kadına takılan her türlü ziynet eşyası ya da hediye kadına ait olarak belirlenmektedir.
 2. Erkeğe ait ziynet eşyaları; erkeğe takılan eşyalardan kazına özgü olan eşyalar ( bilezik, kolye…) erkeğe takılmış sayılsa bile kadına sayılmaktadır. Erkeğe takılan para,altın… Gibi eşyalar “kadına ait” olmadığından erkeğe sayılmaktadır.
 3. Paylaşım anlaşmaları, eşler arasında ziynet eşyaları ile ekonomik değerlerin nasıl paylaşılacağına yönelik bir sözleşme bulunuyorsa, bu sözleşme geçerli olmaktadır.

Çekişmeli Boşanmada Protokol

Çekişmeli davalarda davayı açacak kişiler, dava dilekçesini üst düzey titizlikle hazırlamalıdır. Dava dilekçesi mevzuat kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu nedenle bir avukattan yardım alınması size faydalı olacaktır. Nitekim evliliklerin hepsinin aynı olmadığı gibi, boşanmalar da farklı olmaktadır.

Evliliğin sonlanmasına neden olan sebeplerin kanunda hangi sebebe dâhil olduğunu, dilekçede nelerin talebinde bulunulması gerektiği ayrıntılı olarak hazırlanmalıdır. Çekişmeli boşanma dilekçesi kanun ve ayrıntılardan uzak bir dilekçe olmamalıdır. Dilekçe de hukuki prosedür çok önemli görülmektedir. İlerisi için hak ve menfaat kaybı olmaması için dikkat etmenizde fayda bulunmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Ve Kadının Evi Terk Etmesi

Türk Medeni Kanunu, terkin bir boşanma sebebi olması için bir takım şartların aranması gerektiğini belirtmektedir. Kadın ya da erkek fark etmeyen bir takım şartlar gerçekleşmezse davanın açılması söz konusu olmamaktadır. Bu şartlar;

 1. Evlilik birliğini için doğan yükümlülükleri yerine getirmeme amacıyla ortak yaşama son verilmiş olmalıdır.
 2. Terk edilmenin en az 6 ay süre ile olması gerekmektedir.
 3. Eşin eve dönmesi için ihtar gönderilmiş olması gerekmektedir.
 4. İhtarın geçerli ve haklı olması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanmada Nafaka 

Çekişmeli boşanma tazminat ya da nafaka kusurlu ve kusursuz tarafın belli olup, boşanmanın gerçekleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Eşlerin maddi durumuna göre artan ve ya azalan nafakalarda nafaka veren kişinin talebine göre ilerleme sağlanmaktadır. Bu konuda çeşitli sosyal düzenleme ve sosyal eşitlik çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle gelişen toplumda, kadının ömür boyu nafaka alması uygun görülmezken maalesef bu durumu düzeltmeye yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu durum maalesef halen devam etmektedir.

Tazminat hakkı ise;

 • Boşanmanın gerçekleşmesi ve bu konuda verilen kararın kesin olmasından sonra istenmesi gerekmektedir,
 • Tazminat davasının açılması gerekmektedir,
 • Talep eden kişi maddi menfaatlerini evlilik yüzünden kaybetmiş olması gerekmektedir,
 • Tazminat istenilen tarafın kusurlu olması gerekmektedir.,

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli Boşanmada Velayet Kime Verilir?

Velayet eğer eşler tarafından bir anlaşma olmazsa hâkim önünde verilmektedir. Hâkim çocuğun menfaatine en uygun kararı kanunlar çerçevesinde verecektir. Temel ihtiyaçlar ve özel ihtiyaçları karşılayabilecek eşe velayet verilmektedir.

Çekişmeli Boşanmada Anlaşma Durumu Olur Mu?

Çekişmeli boşanma davalarında anlaşma durumu olursa dava, anlaşmalı boşanmaya dönmektedir. Kusurlu, az kusurlu ya da kusursuz taraflar birbiri ile anlaşır. Dava dilekçelerini yeniden düzenledikleri takdirde dava anlaşmalı boşanma davasına dönmektedir. Anlaşmayı eşler birbirleri ile yapmaktadır.

Çekişmeli Boşanmada Temyiz Süresi Ne Kadardır?

Çekişmeli boşanma temyiz süresi, tebliğ ve tefhim yapılmasının ardından iki hafta içinde yapılması gerekmektedir. Tebliğ, alınan kararın taraflara yüz yüze söylenmesi, tefhim ise mahkemede verilmeyen kararların posta yoluyla gönderilmesidir.